Broken Heart
Fine Art, Sculpture

 

 

 

Projekt:  Broken Heart
Realizace:  2015

 

 

„Zkamenělé srdce“
Námětem práce je „šperk s příběhem“. Cílem práce bylo narušit zdánlivě samozřejmou vazbu mezi označujícím a označovaným. Klasické šperky ve tvaru „srdíček“ symbolicky odkazují k lidskému srdci, které je tradičně spojováno se sídlem citu a vřelosti, jimiž se obracíme k bližním. Symbol srdce jsem proto vypustila ve prospěch jím zastupovaného „naturálního“ srdce, jehož „kamenná slupka“ brání projevům „citové bouře“, která se odehrává uvnitř a již jsem navenek evokovala barevnými střípky. Objekt takto vyňatý z odkazové souvislosti na sebe strhává celou pozornost (není už odkazem za sebe), stává se ryze estetickým předmětem a problematizuje naše běžné vidění světa, které se odvíjí ve znacích.

 

Srdce bylo vytvořeno z epoxidové pryskyřice, do níž byly vsypány barevné střepy.