Domov a bezdomoví
Fine Art
 

 

 

Projekt:  Domov a bezdomoví
Realizace:  2016

 

 

Cyklus 14 volných grafických listů vytvořených technikou akvatinty v kombinaci s rezerváží. Myšlenkovým základem práce je úvaha nad významem pojmů „domov“ a „bezdomoví“ a jejich proměnami v závislosti na situaci subjektu.