Self-Portrait
Fine Art

 


 
 


 


 


 

 

 

Projekt:  Self-Portrait
Realizace:  2013

 

 

„Hledání identity“
Myšlenkové těžiště práce spočívá v problému, nakolik je možné definitivně a v plnosti zachytit lidskou osobnost, jedno jestli volíme vědecký, filosofický či umělecký diskurs.

Prostřednictvím dvou autoportrétů ukazuji na nemožnost takové objektivace — každá odpověď na otázku po člověku, jakkoli konečně se tváří, vzbuzuje vždy znovu otázku, která člověka vposled ozřejmuje jako nezavršenou a nezavršitelnou dynamiku, jejíž případné zastavení znamená „pád do nebytí“.

 

Grafika 70 × 100 cm byla vystavena na skupinové výstavě Mladá grafika / Galerie Hollar Praha / 29. 4. — 24. 5. 2015.